Durf ‘JA’ te zeggen tegen het juiste observatie instrument voor uw schoolorganisatie en laat met Kapablo uw leerkrachten groeien in hun onderwijskwaliteiten.
 

Kapablo is een observatie instrument dat ontwikkeld is voor het Primair Onderwijs. Gebaseerd op de studies van John Hattie is Kapablo hét instrument om samen met elkaar te groeien naar een vakbekwaam onderwijsteam. Door te observeren, te kijken naar de pedagogische en didactische vaardigheden worden de kwaliteiten van uw leerkracht op basis van de CAO indicatoren overzichtelijk in kaart gebracht.

Kapablo is een gevalideerde kijkwijzer die al meerdere jaren heeft bewezen dat leerkrachten groeien in hun persoonlijke vaardigheden. Zo zijn al meer dan 2500 leerkrachten gegroeid in haar of zijn onderwijsvaardigheden.

 

Meer weten over Kapablo?

Dat kan door een e-mail te sturen naar info@kapablo.nl of te bellen naar 038 7370150. Het Kapablo team staat paraat om u bij te praten over dit praktische en doelmatige observatie instrument.

Al starten in 2017… ?

Neem dan vandaag nog contact op en maak een afspraak om bijgepraat te worden.