Kapablo voor leerkrachten

Kapablo is bedoeld als ontwikkelinstrument ter stimulering van de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling. De leerkracht is de belangrijkste spil in het onderwijsproces en heeft recht op goede feedback én de mogelijkheid zijn of haar kwaliteiten te verbeteren. 

Aan de hand van de observatie en het nagesprek krijgt de leerkracht een rapport met de waarnemingen tijdens de observatie en een samenvatting van aandachtspunten en opmerkingen.