Kapablo team met praktijkervaring 

Het team van Kapablo bestaat uit verschillende professionals met praktijkervaring. Vanuit Triqs Educatief zijn een aantal personen met kennis op het gebied van onderzoek, applicatie-ontwikkeling (ICT) en consultancy verbonden aan Kapablo. Zij werken achter de schermen continue aan de beschikbaarheid en doorontwikkeling van Kapablo. De implementatietrajecten worden uitgevoerd door praktijkmensen, allen met een gedegen achtergrond en kennis van zaken.

Graag stellen we ze aan u voor...

 

Joost Laninga

Ontwikkelaar Kapablo   

In de 15 jaren dat ik als (mede-) eigenaar van Triqs Educatief actief ben met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten heb ik ontdekt dat de gemeenschappelijke factor en drijfveer te maken heeft met ontwikkeling. Ontwikkeling van zowel individuen als van organisaties. Juist die focus op ontwikkeling maakt dat ik zo enthousiast ben over ons observatieinstrument Kapablo. Vanuit mijn achtergrond als bedrijfseconoom en onderzoeker heb ik de mogelijkheid aangegrepen om bij de ontwikkeling van Kapablo expliciet na te denken over de uitkomsten van het model. Dus niet alleen een systeem waar de observatie in kan worden vastgelegd, maar juist ook de informatie die uit het systeem komt om de ontwikkeling van de leerkracht inzichtelijk te maken. Hierbij heeft de focus niet alleen gelegen op de ontwikkeling van de individuele leerkracht, maar ook die van de directeur en de bestuurder. Op deze manier kunnen we het structureel leren en ontwikkelen op alle organisatieniveau's vormgeven.
 

Jaap Kort

Kapablo trainer    

Ik ben Jaap Kort. Ik heb een duidelijke visie op onderwijs. Het moet in ieder geval over kinderen gaan. Vreemd genoeg is dat in de praktijk niet altijd het geval. Ik hou er ook van als de dingen consequent zijn. Dat de waarden van de school overal gelden. In de communicatie met kinderen maar ook met de ouders, de leerkrachten en het bestuur. In mijn periode als schoolleider heb ik gemerkt dat het niet altijd makkelijk is als je dat uitgangspunt hanteert. Ik heb ook gemerkt dat het je wel altijd verder brengt. Ik voel me verbonden met Kapablo, omdat ik iedere leerkracht gun zicht te krijgen op het eigen handelen in de groep. Zicht hebben op eigen handelen gekoppeld aan de goede praktijken die er toe doen, geeft je de kans en ruimte op je verder te ontwikkelen in jouw vakmanschap. Ik gun kinderen zelfbewuste leerkrachten die leren zichtbaar maken voor zichzelf en voor de kinderen. Met veel plezier mag ik scholen begeleiden om aan het werk te gaan met de Kapablo vaardigheidsmeter, waarbij ik graag mijn praktijkervaring als schoolleider en werkzaamheden/vaardigheden als coach, trainer en portfoliodocent binnen een opleiding voor schoolleiders inzet.
 

Alex Verdam

Kapablo trainer     

Ik ben Alex Verdam, 55 jaren jong, en een enthousiaste trainer, coach, schoolleider en interimmer. Ruim 8 jaar ben ik meerscholen-directeur geweest in een krachtwijk in Zwolle. Alle facetten van het onderwijs heb ik daar mogen ervaren. Ik heb diep respect gekregen voor de leraren die daar werken met moeilijke groepen. Collega’s die elke dag opnieuw de uitdaging aangaan met lastige situaties en het beste uit kinderen naar boven halen. Ik heb aan de ‘wieg’ gestaan van de Kapablo vaardigheidsmeter. Het instrument om leraren zicht te laten krijgen op eigen kunnen. Het in beeld krijgen van vaardigheden, talenten en kwaliteiten, de professionele leergesprekken en leerkrachten helpen bij hun ontwikkeling, is mij op het lijf geschreven. Ik geloof in Kapablo als ontwikkelinstrument en zet mij graag in om leerkrachten en schoolleiders nog beter te laten worden dan ze al zijn.
 

Jacqueline van Werkhoven

Kapablo trainer     

Als ervaren leerkracht, lerarenopleider, leidinggevende en bestuurder in de volle breedte van het onderwijsveld, richt ik mij op het ontwikkelen van onderwijs en de professionals die het onderwijs mogelijk maken. Sinds 5 jaar werk ik als adviseur en interim -directeur op scholen in vooral het primair onderwijs. Mijn drijfveer is om de professionele ontwikkeling van leerkrachten en leidinggevenden, te stimuleren om zo kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen te kunnen blijven bieden. Als interim- directeur heb ik ervaren dat het observatie instrument Kapablo inzicht biedt in waar kracht en ontwikkelkansen liggen voor de leerkracht en de school. Kapablo biedt concrete thema’s voor ontwikkel/coach gesprekken met zowel startende als ervaren leerkrachten, teams, directie en bestuurders. Met goed onderwijs aan leerlingen voor ogen, ga ik graag de professionele dialoog aan.
 

Meintho Krol

Kapablo trainer    

Ik ben Meintho Krol en werk al mijn hele werkbare leven enthousiast in het onderwijs. Als leerkracht ben ik 25 jaar werkzaam geweest op verschillende scholen en in verschillende groepen. Daarna heb ik de kans gekregen om drie basisscholen te mogen aansturen als directeur. De afgelopen twee jaren ben ik directeur Passend Onderwijs geweest en heb gewerkt met onderwijsspecialisten en orthopedagogen. Momenteel werk ik als interim directeur en geef trainingen. Als directeur merkte ik dat observatie de sleutel is om je school kwalitatief op een hoger  niveau te brengen (in de groepen gebeurt het).  Kapablo is daarvoor een geweldig instrument. Het laat zowel startende als ervaren leerkrachten inzicht krijgen in hun eigen professionele handelen en als directeur kun je met dit instrument  coach en begeleider zijn.
Voor mij de uitdaging om teams en directeur te helpen om met Kapablo te komen tot een professionele organisatie.

 

Charissa van Andel

Kapablo trainer    

Je zult maar mogen werken in het onderwijs!
Mijn professionele ‘zijn’ draait om leren en werken in het onderwijs; met passie, plezier en energie. Ik ben een kleine 25 jaar werkzaam in het primair onderwijs, waarvan 18 jaren als leerkracht. Verder heb ik ruime ervaring als (interim) intern begeleidster, beleidsontwikkelaar en ondersteuner van leerkrachten en leerlingen betreffende specifieke onderwijs- of zorgbehoeften.
Binnen verschillende schoolteams heb ik gewerkt aan de afstemming tussen organisatiedoelen en professionele ontwikkeling, door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen, video interactie begeleiding, intervisie, klassenconsultatie en coaching.
De drijvende kracht in de school wordt gevormd door de mensen die er werken. Leerkrachten in een lerende organisatie zijn gemotiveerd om voortdurend bezig te zijn met de groei van hun persoonlijk meesterschap. Ik geniet van zulke leerkrachten en herken de vruchten van hun ontwikkeling in de school en in de groep ten behoeve van de kinderen.
Kapablo is voor mij een waardevol instrument dat daarop aansluit en waar ik met plezier de professionals in wil begeleiden tot verdere ontwikkeling van hun meesterschap.