Hoe werkt Kapablo Primair?

Het observatie-instrument (basismodule)

De kern van het Kapablo pakket bestaat uit het observatie-instrument voor leerkrachten PO. Met het observatie-instrument kunnen auditoren (schoolleiders, adjunct directeuren, etc..) leerkrachten observeren en van feedback voorzien op 9 domeinen, waarvan uit onderzoeksliteratuur blijkt dat zij bijdragen aan een effectief leerklimaat voor leerlingen. De leerkracht krijgt op die manier specifieke feedback, waarmee hij/zij direct aan de slag kan. De leerkracht kan via zijn/haar eigen inlogpagina werken aan de eigen professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door het E-learning systeem te raadplegen.

De schoolleider kan met de gegevens uit alle observaties de meest uiteenlopende analyses maken, die bij kunnen dragen aan het collectieve leren op een school. Verschillende rapporten maken inzichtelijk waar de kracht van een schoolteam ligt als het gaat om instructiegedrag en waar nog ontwikkeling mogelijk is. De schoolleider heeft met Kapablo een instrument in handen die zowel op individueel niveau, alsook op teamniveau de juiste input geeft voor een ontwikkelingsgesprek. Natuurlijk geeft Kapablo ook de juiste informatie die nodig is bij het toekennen van bekwaamheidskwalificaties, conform de CAO-PO 2016.

Wat de schoolleider op schoolniveau kan, kan de bestuurder op organisatieniveau: met de rapportagemodule kan de bestuurder diverse analyses maken, die interessante invalshoeken geven om het ontwikkelgesprek met elkaar over aan te gaan. Daarnaast krijgt de bestuurder voortgangsinformatie en inzicht in de beoordelaars-subjectiviteit.
 

Optionele modules om een totaal competentiesysteem te bouwen

Twee competenties, te weten:

  • competent in samenwerking met de collega's
  • competent in samenwerking met de omgeving

lenen zich er niet voor om via observatie te worden gemeten. Voor deze twee competenties zijn feedback-enquêtes bijvoorbeeld een beter middel. Kapablo biedt twee optionele modules die de leerkracht in staat stellen om een 360º feedbacksessie uit te zetten, of een gerichte tevredenheidsenquête. Kapablo biedt daarvoor vaste, competentiegerichte vragenlijsten aan die u precies de benodigde informatie geven om ook deze twee competenties te meten. De vragenlijsten zijn dusdanig samengesteld dat de uitkomsten samengevat kunnen worden in start-, basis- en vakbekwaam niveau. Maar natuurlijk kunt u ook uw eigen vragenlijsten toevoegen.

Met deze twee - optionele- modules maakt u de competentiemeting van leerkrachten compleet.