Het implementatieproces van Kapablo

U overweegt te gaan werken met Kapablo. Waar moet u dan rekening mee houden?

Onze ervaring heeft uitgewezen dat een goed implementatieproces het succes van Kapablo sterk vergroot. Over de te nemen stappen in dat proces adviseren wij u natuurlijk graag. Zo'n advies is maatwerk: geen enkele organisatie kent een gelijke beginsituatie. Toch kent de Kapablo werkwijze wel een aantal basisonderdelen. 
 

Starttraining

Het implementatietraject begint met een starttraining voor alle directeuren/schoolleiders die met Kapablo gaan werken. Tijdens een groepstraining (max 20 personen) van een dag krijgen de gebruikers uitleg en instructie over alle facetten van Kapablo en wordt er observatietraining gegeven aan de hand van videobeelden. Individuele training

Na de starttraining wordt elke observator minimaal twee keer individueel getraind in het observeren van de les aan de hand van Kapablo. Naast training in observeren is er ook veel aandacht voor het voeren van het nagesprek met de leraar. In principe is de observator hierna klaar om aan de slag te gaan. Wanneer de observator er om vraagt, kan aanvullende training worden ingezet.