Voor wie is Kapablo primair?

Kapablo voor directeuren

Kapablo helpt schoolleiders bij het objectiveren van hun lesobservaties. Daarnaast biedt het instrument handige tools om ontwikkelgesprekken te voeren met leerkrachten. Geen les is hetzelfde en leerkrachten laten nooit altijd alle facetten van hun vaardigheden zien. Kapablo helpt om de diversiteit van leerkrachten inzichtelijk te maken, zodat er een gesprek over gevoerd kan worden. Zowel op individueel als op teamniveau. Zodoende kan er ook van elkaar geleerd worden.

‘Kapablo biedt meerwaarde door de veelzijdigheid’
Jaap Kort, directeur van twee basisscholen en Kapablo trainer:

‘Het is de vanzelfsprekende taak van de schoolleiding om te weten wat de kwaliteit van de leerkracht is. Zowel leerkrachten als directeuren hebben er recht op serieus genomen te worden, feedback te ontvangen en een spiegel voorgehouden te krijgen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Kapablo is een mooie, handzame vaardigheidsmeter die inzicht biedt over het functioneren en het doel van het lesgeven. De resultaten leveren het gesprek op over de vraag waar een leerkracht goed in is, waar de ontwikkelpunten liggen. Het mooie is dat je van de resultaten een dwarsdoorsnede kunt maken. Als je bijvoorbeeld ziet dat er zeven leerkrachten op Activerende Instructie wat minder scoren, kun je daar in de brede ontwikkeling op inspelen. Ik voel me door dit instrument als directeur gesteund in mijn wens om zo excellent mogelijk onderwijs neer te zetten. Naar mijn mening is het een belangrijke wegwijzer op het pad naar passend onderwijs.’

 

KAPABLO voor leerkrachten

Kapablo is bedoeld als ontwikkelinstrument ter stimulering van de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling. De leerkracht is de belangrijkste spil in het onderwijsproces en heeft recht op goede feedback én de mogelijkheid zijn of haar kwaliteiten te verbeteren. 

Aan de hand van de observatie en het nagesprek krijgt de leerkracht een rapport met de waarnemingen tijdens de observatie en een samenvatting van aandachtspunten en opmerkingen.

Anja Baardman, docent groep 1a
‘Aan de hand van het uitgebreide meetinstrument Kapablo werd tijdens een regulier ochtendprogramma naar mijn meesterschap gekeken. Na afloop kreeg ik uitgebreide feedback op mijn doen en laten. De verslaggeving aan de hand van de kijkpunten in dit document, samen met de mondelinge feedback, zijn een goede kritische waarneming van de dingen die goed gaan, die nog aandacht nodig hebben en mij uitdagen tot kwalitatief beter onderwijs aan jonge kinderen. Het is een waardevolle ervaring en Kapablo heeft bevestigd dat ik nog elke dag geniet van mijn werk!

 

KAPABLO voor bestuurders

Professionele ontwikkeling is een must. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directeuren en de leerkrachten zelf, maar juist ook van het bestuur. Die moet daar volop de gelegenheid en ruimte toe bieden. Leerkrachten hebben, vooral in deze tijd en samenleving, het recht op ondersteuning bij hun ontwikkeling. Kapablo is het juiste instrument voor professionalisering van leerkracht, school en onderwijs.

"Als leerkracht maak je het verschil"
Henk ter Wee, voorzitter van het College van Bestuur van Vivente:

‘ Met de resultaten van Kapablo kan een bestuurder met de schoolleiding in gesprek gaan over vragen als: waar stuur je op, wat voor keuzes zijn er in de ontwikkeling van je school in relatie tot de ontwikkeling van je individuele leerkrachten. Kapablo gaat uit van eigen kracht. Het is bedoeld voor kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs, maar het voorkomt ook dat we ons laten verrassen door de Onderwijsinspectie. Het instrument biedt vele mogelijkheden: je kunt niet alleen een analyse maken van de individuele leerkracht, maar ook op schoolniveau en zelfs stichtingbreed. Zo is op alle niveaus te bepalen wat er nodig is voor een optimale kwaliteitsontwikkeling en kun je aanspraak doen op je professionaliteit."